SKIFTE OG INDBETALING

SUNDHED

ANDET

- Er det gratis at skifte til BPA Pension? Ja, det er gratis at skifte til BPA Pension.

- Bliver min pension forringet hos BPA Pension i forhold til min tidligere pensionsordning? Nej tvært imod. Hvis du ikke kontakter BPA Pension for en personlig samtale, vil du automatisk være omfattet af ’standarddækningen’, som generelt er tilsvarende din tidligere ordning, dog forbedret med en sundhedsforsikring og bedre dækning under længerevarende sygdom.

- Er det en god idé at samle mine pensioner? Ja, det er det oftest. Derfor ring og få personlig og privat rådgivning på tlf. 9393 3000 eller book et telefonmøde på www.BPA-Pension.dk.

- Kan jeg indbetale mere hvis jeg vil spare mere op? Ja, det du godt - kontakt BPA Pension, som også informerer Handicapformidlingen.

- Hvor hurtigt er jeg omfattet af sundhedsforsikring? Du er omfattet af sundhedsforsikringen fra 1. dag du er omfattet af pensionsordningen hos Handicapformidlingen.

- Hvor skal jeg gøre, hvis jeg har brug for min sundhedsforsikring? Du kan ringe til Dansk Sundhedssikring på tlf. 7020 6121 anmeldelse skal ske på MitDSS.

- Hvad med mine børn? Biologiske og hjemmeboende børn op til 24 år er automatisk omfattet af sundhedsforsikringen og kan altså også få hjælp.

- Kan min ægtefælle/partner også komme med i ordningen? Nej, ordningen hos BPA Pension er eksklusiv for handicaphjælpere. Dog kan ægtefælle, partner eller fx en samlever også tilmeldes sundhedssikringen.

- Er min opsparing sikret hvis jeg dør? Ja, hvis du skulle dø inden du når pensionsalderen, vil din opsparing blive udbetalt til dine begunstigede.

- Får min arbejdsgiver informationer om det jeg fortæller til BPA Pension? Nej, alt foregår i fortrolighed mellem dig og BPA Pension.

- Kan jeg selv bestemme min investeringsprofil? Ja, også i forbindelse med hvordan du vil spare op, er der stor fleksibilitet og mange valgmuligheder.

- Hvad hvis jeg arbejder flere steder? Hvis du har indkomst flere steder fra, så kontakt BPA Pension for en personlig samtale.

- Hvem er AP pension? AP Pension er et 100% uafhængigt og kundeejet pensionsselskab, som har ca. 430.000 kunder. Som det første pensionsselskab i Danmark  har de oprettet en investeringsfond, der udelukkende investerer bæredygtigt.