SKIFTE OG INDBETALING

SUNDHED

ANDET

Er det gratis at skifte til BPA Pension? Ja, det er gratis at skifte til BPA Pension.

- Bliver min pension forringet hos BPA Pension i forhold til min tidligere pensionsordning? Nej tvært imod. Hvis du ikke kontakter BPA Pension for en personlig samtale, vil du automatisk være omfattet af ’standarddækningen’, som generelt er tilsvarende din tidligere ordning, dog forbedret med en sundhedsforsikring og bedre dækning under længerevarende sygdom.

- Er det en god ide at samle mine pensioner? Ja, det er det oftest. Derfor ring og få personlig og privat rådgivning på tlf. 9393 3000 eller book et telefonmøde på www.BPA-Pension.dk

- Kan jeg indbetale mere, hvis jeg vil spare mere op? Ja, det du godt - kontakt BPA Pension, som også informerer Handicapformidlingen.

- Hvor hurtigt er jeg omfattet af sundhedsforsikring? Du er omfattet af sundhedsforsikringen fra 1. dag hvor du er omfattet af pensionsordningen hos Handicapformidlingen.

- Hvor skal jeg gøre, hvis jeg har brug for min sundhedsforsikring? Du kan ringe til Dansk Sundhedssikring på tlf. 7020 6121 anmeldelse skal ske på https://ds-sundhed.dk/anmeld-skade/

- Hvad med mine børn? Biologiske og hjemmeboende børn op til 21 år er automatisk omfattet af sundhedsforsikringen og kan altså også få hjælp.

- Kan min ægtefælle / partner også komme med i ordningen? Ja din ægtefælle, partner eller fx en samlever kan også tilmeldes sundhedsforsikringen.

- Er min opsparing sikret hvis jeg dør? Ja, hvis du skulle dø inden du når pensionsalderen, vil din opsparing blive udbetalt til dine begunstigede.

- Får min arbejdsgiver informationer om det jeg fortæller til BPA Pension? Nej, alt foregår i fortrolighed mellem dig og BPA Pension.

- Kan jeg selv bestemme min investeringsprofil? Ja, også i forbindelse med hvordan du vil spare op, er der stor fleksibilitet og mange valgmuligheder.

- Hvad hvis jeg arbejder flere steder? Hvis du har indkomst flere steder fra, så kontakt BPA Pension for en personlig samtale.

- Er der særlige forhold omkring Covid-19? Hvis jeg skulle få en  blodprop eller i værste fald dø på grund af en vacination, hvordan sikrer  mine forsikringer?

BPA Pension sikrer uændret i forhold til gældende betingelser; både ved kritisk sygdom, tab af erhvervsene og eventuelt dødsfald.